GUIA DE EPISODIOS DE KATANAGATARI

1 Zettou Kanna
2 Zantou Namakura
3 Sentou Tsurugi
4 Hakutou Hari
5 Zokutou Yoroi
6 Soutou Kanazuchi
7 Akutou Bita
8 Bitou Kanzashi
9 Outou Nokogiri
10 Seitou Hakari
12 Entou Jyuu

 


tienda pesca

SERIES WEB EN LA RED SOCIAL:
SeriesWeb Versión 4.0 – Todos los derechos reservados