GUIA DE EPISODIOS DE ANI*KURI 15


Primera temporada
1 Shinji Kimura
2 Akemi Hayashi
3 Yasufumi Soejima
4 Osamu Kobayashi
5 Shojirou Nishimi

Segunda temporada
1 Mamoru Oshii
2 Kazuto Nakazawa
3 Range Murata + Tatsuya Yabuta
4 Tobira Oda + Yasuyuki Shimizu
5 Atsushi Takeuchi

Tercera temporada
1 Makoto Shinkai
2 Mahiro Maeda
3 Michael Arias
4 Shoji Kawamori
5 Satoshi Kon

 


tienda pesca

SERIES WEB EN LA RED SOCIAL:
SeriesWeb Versión 4.0 – Todos los derechos reservados